Careers

ทำงานร่วมกับ DSC ดีอย่างไร?

การทำงานอย่างท้าทายในธุรกิจพลังงานที่เป็นรากฐานความมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศมายาวนานกว่า 40 ปี รวมไปถึงการสร้างธุรกิจใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายคือ ภารกิจและเป้าหมายที่สำคัญ

แนวทางการพัฒนาบุคลากรของ DSC.

 • สามารถทำงานในหลายหน้างานที่ต้องใช้การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
 • คิดวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานหลากหลายรุ่นและประสบการณ์
 • ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถบริหารจัดการผู้คนได้อย่างรอบด้าน ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
 • มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการผลิตนวัตกรรมใหม่ ประเมินและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด
 • บริหารงานทางด้านการทำธุรกิจ การให้บริการ การต่อรองเพื่อเป้าหมายที่หวังผลได้
 • ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และทำให้พนักงานมีความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น
 • คำนึงถึงธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 • รับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดความน่าเชื่อถือไว้ใจกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกช

LIFE@DSC

สามผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการวัสดุก่อสร้างมายาวนาน กว่า 50 ปี ทำให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่บริหารด้วยทีมงานมืออาชีพ มุ่งเน้นเป็น Partner กับลูกค้า ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม DSC Precast Solution ออกแบบ ผลิต และติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปให้กับลูกค้าโดยใส่ใจดูแลโครงสร้าง

ตั้งแต่เสาเข็ม ฐานราก และการก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงโครงสร้างบ้าน เป็น One Stop Service ช่วยให้ลูกค้าสะดวกไม่ต้องติดต่อ Supplier หลายรายและลดเวลาในการจัดการ Conflict บริหารจัดการการก่อสร้างง่ายพึ่งพาแรงงานน้อยคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยลดปริมาณของเหลือและขยะที่หน้างานเพิ่มความปลอดภัยที่หน้างานลดค่าโสหุ้ยจากบุคลากรในการควบคุมงาน

MEET OUR PEOPLE

สามผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการวัสดุก่อสร้างมายาวนาน กว่า 50 ปี ทำให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่บริหารด้วยทีมงานมืออาชีพ มุ่งเน้นเป็น Partner กับลูกค้า ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมDSC Precast Solution ออกแบบ ผลิต และติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปให้กับลูกค้าโดยใส่ใจดูแลโครงสร้าง

ตั้งแต่เสาเข็ม ฐานราก และการก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงโครงสร้างบ้าน เป็น One Stop Service ช่วยให้ลูกค้าสะดวกไม่ต้องติดต่อ Supplier หลายรายและลดเวลาในการจัดการ Conflict บริหารจัดการการก่อสร้างง่ายพึ่งพาแรงงานน้อยคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยลดปริมาณของเหลือและขยะที่หน้างานเพิ่มความปลอดภัยที่หน้างานลดค่าโสหุ้ยจากบุคลากรในการควบคุมงาน

C

Cost Awareness while Maintaining Quality

O

Opportunity Search

S

Solving any Problems to Hit a business Goals

T

Totally Business Benefit in Mind while Maintaining One’s Own Objectives

S

(Professional) Service

สวัสดิการพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โบนัสประจำปี​

ปรับค่าจ้างประจำปี

เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

อบรมและพัฒนาทักษะฟรีตลอดปี

ตําแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตําแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรออกแบบและประมาณราคา (สาขาสำนักงานใหญ่)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ถอดจำนวนปริมาณวัสดุในชิ้นงานPrecastทั้งหมด
 • ทำต้นทุนผลิตชิ้นงานของPrecastที่ผลิต
 • สรุปต้นทุนรายวันของโรงงานที่ใช้ไปในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน
 • Update Progress การผลิต และขนส่งเพื่อส่งไปยังหน้างาน

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาเท่านั้น
 • มีใบอนุญาตภาคีวิศวกร
 • มีความสามารถในการใช้ AutoCAD อยู่ในระดับดี
 • สามารถดูแบบ ถอดแบบ และประมาณราคาได้
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์Precastจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (สาขาสำนักงานใหญ่)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดการงานเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลการเบิก/จ่าย วัสดุและเครื่องมือในสโตร์ประจำวัน
 • ประสานงานก่อสร้างกับผู้รับเหมา
 • จัดทำและรวบรวมเอกสาร ใบส่งของ ค่าแรงงาน เงินสดย่อย ส่งสำนักงานใหญ่ตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานด้านธุรการในธุรกิจก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความชำนาญทางด้านงานเอกสาร สามารถใช้ Microsoft Office และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปที่โครงการNoble พัฒนาการ 20ได้

ส่งข้อมูลสมัครงาน

THE BLUEPRINT OF LIVING CREATION

บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

3300/97 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 10 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel.  02 937 3312

LINE: @dscproduct | Email. info@dscproduct.com

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

3300/97 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 10 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel.  02 937 3312

LINE: @dscproduct | Email. info@dscproduct.com