Careers

ทำงานร่วมกับ DSC ดีอย่างไร?

การทำงานอย่างท้าทายในธุรกิจพลังงานที่เป็นรากฐานความมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศมายาวนานกว่า 40 ปี รวมไปถึงการสร้างธุรกิจใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายคือ ภารกิจและเป้าหมายที่สำคัญ

แนวทางการพัฒนาบุคลากรของ DSC.

 • สามารถทำงานในหลายหน้างานที่ต้องใช้การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
 • คิดวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานหลากหลายรุ่นและประสบการณ์
 • ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถบริหารจัดการผู้คนได้อย่างรอบด้าน ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
 • มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการผลิตนวัตกรรมใหม่ ประเมินและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด
 • บริหารงานทางด้านการทำธุรกิจ การให้บริการ การต่อรองเพื่อเป้าหมายที่หวังผลได้
 • ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และทำให้พนักงานมีความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น
 • คำนึงถึงธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 • รับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดความน่าเชื่อถือไว้ใจกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกช

LIFE@DSC

สามผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการวัสดุก่อสร้างมายาวนาน กว่า 50 ปี ทำให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่บริหารด้วยทีมงานมืออาชีพ มุ่งเน้นเป็น Partner กับลูกค้า ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม DSC Precast Solution ออกแบบ ผลิต และติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปให้กับลูกค้าโดยใส่ใจดูแลโครงสร้าง

ตั้งแต่เสาเข็ม ฐานราก และการก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงโครงสร้างบ้าน เป็น One Stop Service ช่วยให้ลูกค้าสะดวกไม่ต้องติดต่อ Supplier หลายรายและลดเวลาในการจัดการ Conflict บริหารจัดการการก่อสร้างง่ายพึ่งพาแรงงานน้อยคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยลดปริมาณของเหลือและขยะที่หน้างานเพิ่มความปลอดภัยที่หน้างานลดค่าโสหุ้ยจากบุคลากรในการควบคุมงาน

MEET OUR PEOPLE

สามผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการวัสดุก่อสร้างมายาวนาน กว่า 50 ปี ทำให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่บริหารด้วยทีมงานมืออาชีพ มุ่งเน้นเป็น Partner กับลูกค้า ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมDSC Precast Solution ออกแบบ ผลิต และติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปให้กับลูกค้าโดยใส่ใจดูแลโครงสร้าง

ตั้งแต่เสาเข็ม ฐานราก และการก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงโครงสร้างบ้าน เป็น One Stop Service ช่วยให้ลูกค้าสะดวกไม่ต้องติดต่อ Supplier หลายรายและลดเวลาในการจัดการ Conflict บริหารจัดการการก่อสร้างง่ายพึ่งพาแรงงานน้อยคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยลดปริมาณของเหลือและขยะที่หน้างานเพิ่มความปลอดภัยที่หน้างานลดค่าโสหุ้ยจากบุคลากรในการควบคุมงาน

C

Cost Awareness while Maintaining Quality

O

Opportunity Search

S

Solving any Problems to Hit a business Goals

T

Totally Business Benefit in Mind while Maintaining One’s Own Objectives

S

(Professional) Service

สวัสดิการพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โบนัสประจำปี​

ปรับค่าจ้างประจำปี

เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

อบรมและพัฒนาทักษะฟรีตลอดปี

ตําแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตําแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ช่างเทคนิค งานบริการหลังการขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามแผนผลิต
 • ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงาน
 • ควบคุมและตรวจสอบโมลหล่อชิ้นงานให้ถูกต้องตามแบบผลิต ก่อนอนุมัติเทคอนกรีต
 • จัดหาทีมงานผลิต, ผู้รับเหมา และจำนวนคนงานให้เหมาะสม
 • ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามแผนของบริษัทฯ
 • หาแนวทางหรือวิธีการป้องกันแก้ไข Defect ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

คุณสมบัติ

 • เพศ: ไม่จำกัด
 • อายุ: 24-45 ปี
 • ระดับการศึกษา: ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา
 • ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านผลิตชิ้นงานสำเร็จรูป
 • มีประสบการณ์ด้านแก้ไขชิ้นงาน Precast จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งข้อมูลสมัครงาน

THE BLUEPRINT OF LIVING CREATION

บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

3300/97 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 10 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel.  02 937 3312

LINE: @dscproduct | Email. info@dscproduct.com

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

3300/97 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 10 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel.  02 937 3312

LINE: @dscproduct | Email. info@dscproduct.com