โครงการ Tempo Myrra

งานติดตั้ง Tempo Myrra โดยชิ้นส่วนผลิตจากโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพจากเครื่องจักรที่ทันสมัย และทำแบบก่อสร้างด้วยระบบ BIM จึงทำให้มั่นใจได้ว่า บ้านที่สร้างเป็นบ้านที่มีคุณภาพ มิติถูกต้อง รายละเอียดครบถ้วน มั่นคงแข็งแรง และลดงานเก็บที่เกิดจากชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพ

โครงการ: Tempo Myrra

สินค้า : ผนัง Precast/ BIM

Website:

DSC ทำทุกการก่อสร้างให้เป็นเรื่องง่าย

THE BLUEPRINT OF LIVING CREATION

บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

3300/97 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 10 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel.  02 937 3312

LINE: @dscproduct | Email. info@dscproduct.com

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

3300/97 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 10 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel.  02 937 3312

LINE: @dscproduct | Email. info@dscproduct.com